Espereu ...

CASAL D'ESTIU 2023 - LA NOVA ELECTRA

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ AL CASAL DE LA NOVA ELECTRA 2023

  Els camps marcats amb * són obligatoris.

  CALCULADORA DE PREU DEL CASAL

  TRIA LES TEVES OPCIONS

  Aquesta calculdora es un ajut per fer el càlcul orientatiu del cost del vostre casal, en cap cas el preu resultant es vinculant. El preu definitiu el confirmarà RECRESPORT quan s'hagi comprovat les opcions triades i la documentació enviada.

  TORNS

  TORN 1
  26/06/2023 > 30/06/2023

  TORN 2
  04/07/2023 > 07/07/2023

  TORN 3
  10/07/2023 > 14/07/2023

  TORN 4
  17/07/2023 > 21/07/2023

  TORN 5
  24/07/2023 > 28/07/2023

  PREU BASE

  MATINS - DE 09:00 a 13.00

  70,00 €

  60,00 €

  70,00 €

  70,00 €

  70,00 €

  OPCIONALS

  TARDA - DE 15.00 a 17.00

  25,00 €

  20,00 €

  25,00 €

  25,00 €

  25,00 €

  MENJADOR + MENÚ - DE 13.00 a 15.00

  45,00 €

  36,00 €

  45,00 €

  45,00 €

  45,00 €

  MENJADOR + CARMANYOLA - DE 13.00 a 15.00

  25,00 €

  20,00 €

  25,00 €

  25,00 €

  25,00 €

  ACOLLIDA MATINAL - DE 08.00 a 9.00

  15,00 €

  12,00 €

  15,00 €

  15,00 €

  15,00 €

  SORTIDES (TOT EL DIA)
  Si fas casal de matí + tarda tria MATÍ + TARDA
  Si fas casal de matí tria MATÍ

  NO10,00 €5,00 €

  NO10,00 €5,00 €

  SUBTOTAL

  [calculated S1 symbols:€ thousand_sep:. decimal_sep:, num_decimals:2 format symbols_position_right "T1M + T1T + T1X + T1C + T1A"]

  [calculated S2 symbols:€ thousand_sep:. decimal_sep:, num_decimals:2 format symbols_position_right "T2M + T2T + T2X + T2C + T2A + T2S"]

  [calculated S3 symbols:€ thousand_sep:. decimal_sep:, num_decimals:2 format symbols_position_right "T3M + T3T + T3X + T3C + T3A + T3S"]

  [calculated S4 symbols:€ thousand_sep:. decimal_sep:, num_decimals:2 format symbols_position_right "T4M + T4T + T4X + T4C + T4A"]

  [calculated S5 symbols:€ thousand_sep:. decimal_sep:, num_decimals:2 format symbols_position_right "T5M + T5T + T5X + T5C + T5A"]

  SUBTOTAL SETMANES

  [calculated SUB symbols:€ thousand_sep:. decimal_sep:, num_decimals:2 format symbols_position_right "S1 + S2 +S3 +S4 +S5"]

  Descompte per setmanes triades:

  Els descomptes s'apliquen només a les opcions de casal de matí i de tarda.

  Setmanes: [calculated SET thousand_sep:. decimal_sep:, num_decimals:0 format "if(SUB/70<5,SUB/70,5)"]

  Descompte: [calculated DES symbols:€ thousand_sep:. decimal_sep:, num_decimals:2 format symbols_position_right "if(BAS >53,if(BAS>67,40,30),0)"]

  Ja tens un germà/ns inscrit, o bé sou família monoparental? Seleccioneu aquesta opció: 5,00 %

  [calculated DFR symbols:€ thousand_sep:. decimal_sep:, num_decimals:2 format symbols_position_right "((SDT)*DFA)/100"]

  TOTAL

  [calculated TOT symbols:€ thousand_sep:. decimal_sep:, num_decimals:2 format symbols_position_right "((TM+TT)-DES-DFR)+TX+TC+TA+TS"]

  DADES DE L'INFANT

  ALTRES DADES

  Sou socis de l'AFA ? *

  Sou família monoparental? *

  Sou més d'un germà al casal? *

  Heu demanat beca a l'ajuntament? *

  El preu final del casal s'actualitzarà en el moment de la confirmació de la beca. Serà la diferència entre l'import total i l'import de la beca.

  DADES DE SALUT

  Indiqueu-nos a continuació les al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, ambientals, a medicaments o d'altre mena que hàgim de tenir en compte

  Indiqueu-nos a continuació si cal tenir en compte alguna indicació especial alimentària, a part de les al·lèrgies o intoleràncies.

  Cal el subminitrament de medicació?

  En cas de requerir medicació, cal adjuntar prescipció mèdica i seleccionar l'autorització per a poder administrar la medicació.

  DADES DELS TUTORS

  DADES FAMILIAR 1

  DADES FAMILIAR 2

  DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR

  (AQUESTA INFORMACIÓ ES OBLIGATORIA)

  FOTO RECENT

  FOTO TARGETA SANITARIA

  FOTO LLIBRE DE VACUNACIÓ

  FOTO DNI, SI EN DISPOSA

  FOTO DOC. FAMÍLIA MONOPARENTAL

  AUTORITZACIONS I CONSENTIMENTS

  A Terrassa*, a

  com a tutor/a, mare o pare de l'inscrit, confirmem les següents dades:

  PERMIS DE RECOLLIDA DE L'INFANT AL CASAL

  (també cal incloure si es un germà o germana mes gran de 10 anys) :
  OMPLIU UNA LINEA PER CADA UN DELS AUTORITZATS (Nom i Cognoms / Dni / Telèfon de contacte)

  INFORMACIÓ RELATIVA A LA VERACITAT DE LES DADES APORTADES*

  La falsedat de les dades incloses a les tres pàgines d’aquesta sol·licitud, així com la no inclusió d’alguna informació rellevant que pugui afectar al bon funcionament de les activitats pot comportar la invalidesa d’aquesta inscripció, especialment quan es tracti d’omissions relatives a necessitats educatives o sanitàries especials de l’infant inscrit.

  DRETS D'IMATGE PROPIES I DELS MENORS

  Com a tutora o tutor legal de l'infant que s'inscriu, autoritza a Serveis Esportius Recresport S.L, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i a la Llei Orgànica 1/1996 de protecció jurídica del menor, per tal que els responsables de les activitats puguin realitzar la captació, reproducció i publicació, únicament en les seves pàgines web o en les seves publicacions, d'imatges de la nostra filla o fill dutes a terme a les activitats organitzades per RECRESPORT, sempre que respectin de forma estricta el seu honor i intimitat.

  ÚS DE WHATSAPP

  Autoritzo a Serveis Esportius Recresport S.L. a la creació i gestió de grups de Whatsapp per informar d’algun aspecte rellevant de l'activitat.

  ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DELS SERVEIS DE RECRESPORT*

  Confirmo i accepto que he llegit i he entès les normes d'ús dels serveis de RECRESPORT, Veure condicions i normativa.

  AUTORITZACIÓ PER PORTAR MENJAR DE CASA*

  Com a tutor/a legal de l'infant que s'inscriu, portaré el dinar del meu fill/a des de casa, responsabilitzant-me jo mateix/a del control higiènic-sanitari dels diferents àpats, així com de l’estat de conservació de l’aliment, i del seu subministrament. Deslliuro per tant, de tota responsabilitat en la qualitat alimentària a Serveis Esportius Recresport S.L i l’organització del Casal d’Estiu.

  AUTORITZACIÓ GENERAL*

  Com a tutor/a legal de l'alumne que s'inscriu, l’autoritzo a participar les activitats triades al formulari i organitzades per Serveis Esportius Recresport S.L de Terrassa, incloses les diferents sortides.
  Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, i sota la direcció facultativa adequada.
  A més, autoritzo a l’empresa Serveis Esportius Recresport S.L a que efectui el cobrament dels rebuts corresponents en concepte d’activitats seleccionades a aquest formulari d'inscripció, mitjançant el métode de pagament triat al formulari.

  INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS*

  RESPONSABLE: SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L
  FINALITAT: Consentiment del interessat.
  DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
  DRETS:Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació adicional.
  INFORMACIÓ ADICIONAL: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web: https://recresport.net/politica-privacitat/

  RECORDEU, LES OPCIONS MARCADES AMB * HAN D'ESTAR MARCADES PER QUE ES PUGUI ENVIAR EL FORMULARI

  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

  RESPONSABLE: SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L
  FINALITAT: Consentiment del interessat.
  DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
  DRETS: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació adicional.
  INFORMACIÓ ADICIONAL: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web: https://recresport.net/politica-privacitat/