Espereu ...

ACOLLIDES

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, proposem dos servei d’acollida per s'adaptim a les vostres necessitats.

ACOLLIDA MATINAL

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, proposem el  servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes, des de les 7:30 hores fins a les 9:00 hores, durant tots els dies lectius.

Aquest servei està pensat per a les famílies on els pares i mares comencen a treballar molt d’hora al matí i necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos mentre no comencen les classes, oferint un espai agradable i lúdic. També està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual.

Els infants podran esmorzar i realitzar diferents jocs i tallers. El servei els realitzen monitors/es titulats amb experiència amb infants

ACOLLIDA DE TARDA

L’acollida de tarda és un servei extraescolar que s’ofereix, de dilluns a divendres, durant l’horari extraescolar de les tardes durant tots els dies lectius. És un espai on els nens i nenes gaudeixen d’una estona de lleure dirigida per monitors/res. Els infants podran berenar durant aquesta estona.

També està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual.