Espereu ...

EXTRAESCOLARS ESPORTIVES

Des de Recresport oferim un gran ventall d’extraescolars esportives.
Totes elles, es basen en els trets fonamentals que recull el Pla Català de l’esport:

ESPORT

Desenvolupar un treball esportiu de qualitat amb els infants, en funció de la disciplina esportiva que practiqui.

INTEGRACIÓ

Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport.

SALUT

Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.

VALORS

Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors de tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.

Proposem les següents extraescolars

PSICOMOTRICITAT

Activitat que s’ocupa de la interacció que s’estableix entre el coneixement, l’emoció, el moviment i la importància pel desenvolupament dels més petits. Ajudarà a conèixer el seu cos, començarà a coordinar, expressar-se i relacionar-se amb els altres. Tots aquests valors es desenvoluparan amb jocs i circuits on s’establiran unes normes de seguretat i on es treballaran conceptes relatius, els temps, destreses motrius, etc.

Activitat adreçada pels nens i nenes de P3.

MULTIESPORT

Amb aquesta activitat els nens i nenes aniran alternant al llarg del curs la pràctica de tres esports d’equip, com són el handbol, bàsquet i futbol, per fer-ne una aproximació específica des d’una vessant lúdica, fomentant els hàbits del compromís, la col·laboració entre companys, el respecte al material i les normes i no tant la competició en si mateixa. L’activitat s’adaptarà al programa del Consell Esportiu del Vallès JEE. (Hi ha l’opció d’inscriure l’equip per fer partits els dissabtes, sense resultats ni classificació).

Activitat adreçada pels nens i nenes de 1r i 2n.

GIMNÀSTICA ESPORTIVA

Activitat que consisteix en la iniciació del món de la gimnàstica treballant l’equilibri, la coordinació, la motricitat i la consciència corporal. Introducció als exercicis de salt, terra i barra. Aquesta extraescolar té la possibilitat de competir en els Jocs Esportius Escolars.

Activitat adreçada pels nens i nenes de 1r a 6è.

PATINATGE ARTÍSTIC

Amb aquesta activitat els nens i nenes s’iniciaran a aquest esport mitjançant jocs adequats a la seva edat i aprenentatge d’exercicis bàsics del patinatge artístic. Es treballa l’equilibri, la coordinació, l’elasticitat i els sentit del ritme.

Cada infant ha de portar el seu propi material: patins i les proteccions obligatòries (casc, genolleres, colzeres i proteccions de mans).

Activitat adreçada pels nens i nenes de 1r a 6è.

BALL MODERN

Activitat dirigida a tots aquells nens i nenes que volen gaudir del ball i la música. Els objectius d’aquesta activitat són conèixer els estils de ball, desenvolupar la coordinació i el ritme i realitzar i aprendre coreografies basades en els diferents estils (funky, hip- hop…).

Activitat adreçada pels nens i nenes de P4 a 6è.

ESCACS

Aquest esport-joc és una eina pedagògica i educativa que millora la concentració, exercita la memòria, defineix la capacitat de decisió, entrena el pensament analític i desenvolupa altres habilitats i capacitats de la persona. Durant el curs hi ha la possibilitat de fer competicions amb participants d’altres escoles.

Activitat adreçada pels nens i nenes de 1r a 6è.

INICIACIÓ A L’ESPORT

Per donar les primeres passes al món de l’esport, oferim als nens i nenes la possibilitat de conèixer un ampli ventall d’esports i de jocs, que els comencin a practicar i els ajudi a desenvolupar les seves habilitats i destreses. Així, més endavant, puguin triar aquells esports que més els agradi o tinguin millors condicions per practicar-lo. Aquesta activitat va lligada amb el programa de les Jornades d’Iniciació Esportiva (JIES) que organitza el Consell Esportiu.

Activitat adreçada pels nens i nenes de P4 i P5.

ESPORTS D’EQUIP (BÀSQUET, HANDBOL, FUTBOL)

Esports d’equip amb competició els dissabtes. Activitats on es desenvolupen valors com el companyerisme, el “fair play”, el compromís, els respecte, entre d’altres, i  habilitats com la coordinació i la resistència física. Obligatoris els dos dies d’entrenament i partit.

Activitats adreçades pels nens i nenes de 3r a 6è.

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Activitat que consisteix en la iniciació en el món de la gimnàstica rítmica, treballant i combinant elements de ballet, gimnàstica i dansa amb l’ús de diferents aparells com la corda, el cèrcol, la pilota i la cinta. Aquesta extraescolar té la possibilitat de competir en els Jocs Esportius Escolars.

Activitat adreçada pels nens i nenes de 1r a 6è.

PATINATGE EN LÍNIA

Iniciació a la pràctica en línia i desenvolupament de les habilitats adquirides, des d’una vessant lúdica amb l’objectiu d’introduir als nens i nenes en aquest esport en el qual, es  treballen altres aspectes com la coordinació, l’equilibri i la resistència física.

Cada infant ha de portar el seu propi material: patins i les proteccions obligatòries (casc, genolleres, colzeres i proteccions de mans).

Activitat adreçada pels nens i nenes de 1r a 6è.

TENNIS TAULA

Donarem a conèixer el reglament, la tècnica i la tàctica de l’esport. A més, es treballen conceptes com la recreació, combativitat i la motricitat. És un esport individual o per parelles. Durant el curs es fan competicions entre altres escoles.

Activitat adreçada pels nens i nenes de 3r a 6è.