Espereu ...

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ CASAL ESTIU 2022 - LA NOVA ELECTRA

DURANT EL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ US DEMANAREM:
UNA FOTO RECENT DE L’INFANT
UNA FOTO DE LA TARGETA SANITÀRIA
UNA FOTO DEL LLIBRE DE VACUNACIÓ (Les planes on surten les vacunes)
UNA FOTO DEL DNI DE L’INFANT (Si en disposa).

Podeu adjuntar-ho en format imatge o bé en PDF

EN FINALITZAR EL PROCÉS REBREU UN MAIL AMB INSTRUCCIONS I RESUM DE LA INSCRIPCIÓ.
EN UN TERMINI DE TRES DIES NATURALS REBREU UN SEGON EMAIL AMB EL PREU I LES FORMES DE PAGAMENT.

  Els camps marcats amb * són obligatoris.

  TRIA LES TEVES OPCIONS

  Tria els torns que necessites

  TRIA ELS HORARIS

  (Si necessiteu matins i tardas marqueu les 2 opcions)

  SERVEIS ADDICIONALS

  (Els serveis addicionals triats es trien per setmanes completes corresponents als torns seleccionats)

  ACOLLIDA MATINAL
  MENJADOR

  DADES DE L'INFANT

  DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR

  (AQUESTA INFORMACIÓ ES OBLIGATORIA)

  FOTO RECENT
  FOTO TARGETA SANITARIA
  FOTO LLIBRE DE VACUNACIÓ
  FOTO DNI, SI EN DISPOSA

  ALTRES DADES

  Sou socis de l'AFA ? *
  Heu demanat beca a l'ajuntament? *

  El preu final del casal s'actualitzarà en el moment de la confirmació de la beca. Serà la diferència entre l'import total i l'import de la beca.

  DADES DE SALUT

  Indiqueu-nos a continuació les al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, ambientals, a medicaments o d'altre mena que hàgim de tenir en compte
  Indiqueu-nos a continuació si cal tenir en compte alguna indicació especial alimentària, a part de les al·lèrgies o intoleràncies.
  Cal el subminitrament de medicació?
  En cas de requerir medicació, cal adjuntar prescipció mèdica i seleccionar l'autorització per a poder administrar la medicació.

  DADES DELS TUTORS

  DADES FAMILIAR 1

  DADES FAMILIAR 2

  AUTORITZACIONS I CONSENTIMENTS

  A Terrassa*, a
  com a tutor/a, mare o pare de l'inscrit, confirmem les següents dades:
  PERMIS DE RECOLLIDA DE L'INFANT AL CASAL
  (també cal incloure si es un germà o germana mes gran de 10 anys) :
  OMPLIU UNA LINEA PER CADA UN DELS AUTORITZATS (Nom i Cognoms / Dni / Telèfon de contacte)
  INFORMACIÓ RELATIVA A LA VERACITAT DE LES DADES APORTADES*
  La falsedat de les dades incloses a les tres pàgines d’aquesta sol·licitud, així com la no inclusió d’alguna informació rellevant que pugui afectar al bon funcionament de les activitats pot comportar la invalidesa d’aquesta inscripció, especialment quan es tracti d’omissions relatives a necessitats educatives o sanitàries especials de l’infant inscrit.
  DRETS D'IMATGE PROPIES I DELS MENORS
  Com a tutora o tutor legal de l'infant que s'inscriu, autoritza a Serveis Esportius Recresport S.L, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i a la Llei Orgànica 1/1996 de protecció jurídica del menor, per tal que els responsables de les activitats puguin realitzar la captació, reproducció i publicació, únicament en les seves pàgines web o en les seves publicacions, d'imatges de la nostra filla o fill dutes a terme a les activitats organitzades per RECRESPORT, sempre que respectin de forma estricta el seu honor i intimitat.
  ÚS DE WHATSAPP
  Autoritzo a Serveis Esportius Recresport S.L. a la creació i gestió de grups de Whatsapp per informar d’algun aspecte rellevant de l'activitat.
  ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DELS SERVEIS DE RECRESPORT*
  Confirmo i accepto que he llegit i he entès les normes d'ús dels serveis de RECRESPORT, Veure condicions i normativa.
  AUTORITZACIÓ PER PORTAR MENJAR DE CASA*
  Com a tutor/a legal de l'infant que s'inscriu, portaré el dinar del meu fill/a des de casa, responsabilitzant-me jo mateix/a del control higiènic-sanitari dels diferents àpats, així com de l’estat de conservació de l’aliment, i del seu subministrament. Deslliuro per tant, de tota responsabilitat en la qualitat alimentària a Serveis Esportius Recresport S.L i l’organització del Casal d’Estiu.
  AUTORITZACIÓ GENERAL*
  Com a tutor/a legal de l'alumne que s'inscriu, l’autoritzo a participar les activitats triades al formulari i organitzades per Serveis Esportius Recresport S.L de Terrassa, incloses les diferents sortides.
  Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, i sota la direcció facultativa adequada.
  A més, autoritzo a l’empresa Serveis Esportius Recresport S.L a que efectui el cobrament dels rebuts corresponents en concepte d’activitats seleccionades a aquest formulari d'inscripció, mitjançant el métode de pagament triat al formulari.

  INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS*
  RESPONSABLE: SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L
  FINALITAT: Consentiment del interessat.
  DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
  DRETS:Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació adicional.
  INFORMACIÓ ADICIONAL: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web: https://recresport.net/politica-privacitat/
  RECORDEU, LES OPCIONS MARCADES AMB * HAN D'ESTAR MARCADES PER QUE ES PUGUI ENVIAR EL FORMULARI