Espereu ...

INSCRIPCIÓ ACOLLIDA MATINAL

Informació i inscripció relativa a l'espai lúdic de l'escola JOAN XXIII

L’empresa Serveis Esportius Recresport us ofereix el servei d’acollida matinal.

El servei s’oferirà des del primer fins a l’últim dia del calendari escolar. L’ús del servei podrà ser periòdic o esporàdic. Per a qualsevol tipus de servei, serà obligatori entregar la fitxa d’inscripció emplenada correctament amb totes les dades. El càrrec dels rebuts es passaran entre l´1 i el 5 de cada mes per avançat.

Els esporàdics podran pagar en efectiu en el mateix moment.

Les baixes s´hauran de comunicar abans del dia 28 de cada mes.

PREUS DEL SERVEI

Per als mesos d’octubre a maig

OCT-MAIG
DE 16.30 A 17.00
DE 16.30 A 18.00
1 DIA
12 €
14 €
2 DIES
16 €
19,5 €
3 DIES
18 €
28,5 €
4 DIES
20 €
36 €
5 DIES
22 €
45 €
PREUS ESPORÀDIC
5 €
3 €

El mes de setembre es passarà rebut de la part proporcional als dies del calendari escolar.

DADES DE L'ALUMNE

TRIA UNA DE LES OPCIONS
ESPORÀDICPERIÒDIC

Ens cas d'us esporàdic, s'ha d'omplir el formulari per tindre les dades de l'alumne.

TRIA LES OPCIONS DE L'ACOLLIDA PERIÒDICA

MESOS
SETEMBREOCTUBRENOVEMBREDESEMBREGENERFEBRERMARÇABRILMAIGJUNY
HORARI
7.30 a 9.008.00 a 9.008.30 a 9.00
TRIA ELS DIES
DILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRES

TRIA LES OPCIONS DE L'ACOLLIDA PERIÒDICA

MESOS
SETEMBREOCTUBRENOVEMBREDESEMBREGENERFEBRERMARÇABRILMAIGJUNY
HORARI
16.30 a 17.0016.30 a 18.00
TRIA ELS DIES
DILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRES

TRIA LES OPCIONS DE L'ACOLLIDA PERIÒDICA

MESOS
SETEMBREOCTUBRENOVEMBREDESEMBREGENERFEBRERMARÇABRILMAIGJUNY
HORARI
8.30 a 9.00
TRIA ELS DIES
DILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRES

DADES MARE/PARE/TUTORA/TUTOR

DADES FAMILIAR 1*

DADES FAMILIAR 2

DADES GENERALS

DADES BANCARIES

LA INSCRIPCIÓ NO SERÀ VÀLIDA SI NO ESTAN EMPLENADES TOTES LES DADES

Jo com titular del compte abans especificat, autoritzo a l'empresa Serveis Esportius Recresport, S.L. a que efectui el cobrament dels rebuts corresponents en concepte d'acollida matinal. En cas de devolució del rebut, la família es farà càrrec de la comissió de devolució.
A Terrassa, a
Jo, com a tutor/a, mare o pare autoritzem al nostre fill/a a participar a l'acollida matinal que organitza Recresport. Confirmo que no té cap malaltia que la privi de fer-las. A més certifico que les dades anteriorment introduïdes son certes.La falsedat de les dades incloses a les tres pàgines d’aquesta sol·licitud, així com la no inclusió d’alguna informació rellevant que pugui afectar al bon funcionament de l’acollida matinal, pot comportar la invalidesa d’aquesta inscripció, especialment quan es tracti d’omissions relatives a necessitats educatives o sanitàries especials de l’infant inscrit.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE: SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L
FINALITAT: Consentiment del interessat.
DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
DRETS: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació adicional.
INFORMACIÓ ADICIONAL: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web: https://recresport.net/politica-privacitat/