Espereu ...

COLONIES 6È NOVA ELECTRA 2021

Ompliu el següent formulari per poder fer l'inscripció a les colonies, rebreu un email amb la confirmació.

INFORMACIÓ

Dades rellevants

Cala Llevadó – Tossa de Mar
Del 28 al 30 de Juny del 2021
Preu 185,00 €
Primer pagament del 50% al realitzar el formulari d’inscripció (92,50 €) abans del 15 de maig de 2021
Segon pagament el 50% restant abans del 25 de juny de 2021

Forma de pagament per transferència bancaria
Es81 2100 0900 9702 1178 6696
Concepte: nom i cognoms nen/a – colonies6lne

/ CONTACTE
David Rodríguez
675.46.54.13
extraescolars@recresport.net

INSCRIPCIÓ

Recordeu que heu d’enviar el comprovant de pagament de la transferència del 50% de l’import (92,50 €). Us aconsellem tenir-ho preparat per poder adjuntar-lo al formulari d’inscripció.

  Els camps marcats amb * són obligatoris.

  DADES DE L'ALUMNE

  DADES MARE/PARE/TUTORA/TUTOR

  DADES FAMILIAR 1

  DADES FAMILIAR 2

  DADES SANITÀRIES

  ALTRES DADES D'INTERES

  PREU: 185 €/ PARTICIPANT

  FORMA DE PAGAMENT

  AL NÚMERO DE COMPTE / IBAN: ES81 2100 090 9702 1178 6696

  LA INSCRIPCIÓ NO SERÀ VÀLIDA SI NO ESTAN EMPLENADES TOTES LES DADES

  A Terrassa*, a

  *com a tutor/a, mare o pare autoritzem al nostre fill/a a participar a les colonies que organitza l'AMPA LA NOVA ELECTRA I Recresport. Confirmo que no té cap malaltia que la privi de fer-las. A més certifico que les dades anteriorment introduïdes son certes.

  Signatura:

  DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PROGRAMADES PER RECRESPORT

  Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat d’acollida, en la qual el/la menor participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.

  Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.

  Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per el/la menor per als dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents.

  Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut el/la menor compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

  Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, el/la menor compleix els requisits de salut següents:

  Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

  No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.

  Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:

  Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació en l’activitat

  Adjunto el comprovant del pagament, per que sigui vàlida l'inscripció.

  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

  RESPONSABLE: SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L
  FINALITAT: Consentiment del interessat.
  DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
  DRETS: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació adicional.
  INFORMACIÓ ADICIONAL: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web: https://recresport.net/politica-privacitat/