Espereu ...

TALLERS ESCOLA ABAT MARCET

Tallers dirigits a les families de l'escola Abat Marcet

DESCRIPCIÓ DELS TALLERS

ACTIVITATS

Totes les activitats proposades es realitzaran entre el 16 de gener al 2 de juny segons les opcions triades.

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ
CATALÀ L’objectiu dels tallers no és solament l’assoliment d’uns coneixements lingüístics bàsics de la llengua oral, sinó també incentivar l’interès per aprendre català i promoure l’acostament de les famílies al centre educatiu.
EINES TIC Amb aquestes formacions ensenyem a les famílies a fer ús de les tecnologies per poder ajudar els seus fills i filles en aquesta àrea i facilitar la relació escola-alumnat-família. Treballem: comunicació online (emails i altres mitjans de comunicació escola-families, editors de text, google classroom, etc…)

CALENDARI D’ACTIVITATS

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
15.15 a 16.15 CATALÀ EINES TIC  

PREU I CONDICIONS

Per fer l’activitat s’ha de pagar una matrícula de 20 €, per a cada una de les activitats que es vulguin realitzar.

La durada de cada activitat és del 16 de gener al 2 de juny (segons les opcions triades).

Les dates d’inscripció i pagament són del 16 de desembre a l’11 de gener.

Per poder assistir a les activitats cal que es faci una inscripció (Teniu el formulari més a baix)

La inscripció actual és per veure si l’activitat arriba al mínim suficient per dur-la a terme.

En el moment que l’activitat estigui confirmada rebreu un mail amb la confirmació i el rebut per fer el pagament corresponent.

Les places són limitades. En cas d’haver-hi més inscripcions que places es farà servir l’ordre d’inscripció per decidir qui fa l’activitat i qui queda en reserva per fer més endavant l’activitat, si és possible.

BAIXES DE L’ACTIVITAT

En cas de no pagament en forma i data de l’activitat es perdrà la plaça que serà assignada a un altre infant en reserva.

En cas de no assistir reiteradament a l’activitat es perdrà la plaça que serà assignada a un altre infant en reserva, amb la pèrdua de la quantitat pagada com a matrícula.

En cas de voler donar de baixa voluntària s’haurà de demanar mitjançant el següent formulari www.recresport.net/baixes. En cap cas es retornarà la quantitat pagada com a matrícula.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

  Els camps marcats amb * són obligatoris.

  TRIA LES TEVES OPCIONS

  DADES DE L'INSCRIT

  AUTORITZACIONS I CONSENTIMENTS

  DRETS D'IMATGE PROPIES I DELS MENORS

  Autoritzo a Serveis Esportius Recresport S.L, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i a la Llei Orgànica 1/1996 de protecció jurídica del menor, per tal que els responsables de les activitats puguin realitzar la captació, reproducció i publicació, únicament en les seves pàgines web o en les seves publicacions, d'imatges de la meva persona que porto a terme a les activitats organitzades per RECRESPORT, sempre que respectin de forma estricta el seu honor i intimitat.
  SINO

  ÚS DE WHATSAPP

  Autoritzo a Serveis Esportius Recresport S.L. a la creació i gestió de grups de Whatsapp per informar d’algun aspecte rellevant de l'activitat.SINO

  A Terrassa a*, a

  *Confirmo que la persona indicada al formulari a participar a les activitats abans indicades i que es realitzen a l'escola Abat Marcet als horaris establerts en aquesta inscripció. Confirmo que no té cap malaltia que la privi de fer-las. La falsedat de les dades incloses a aquesta sol·licitud, així com la no inclusió d’alguna informació rellevant que pugui afectar al bon funcionament de les activitats pot comportar la invalidesa d’aquesta inscripció, especialment quan es tracti d’omissions relatives a sanitat de la persona insctrita. Fem extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, i sota la direcció facultativa adequada.

  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

  RESPONSABLE: SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L
  FINALITAT: Consentiment del interessat.
  DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
  DRETS: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació adicional.
  INFORMACIÓ ADICIONAL: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web: https://recresport.net/politica-privacitat/