Espereu ...

TALLERS ESCOLA ABAT MARCET

Tallers organitzats per la direcció de l'escola Abat Marcet

DESCRIPCIÓ DELS TALLERS

ACTIVITATS

Totes les activitats proposades es realitzaran entre el 16 de gener al 2 de juny segons les opcions triades.

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ
BÀSQUET Taller de bàsquet. Activitat on es desenvolupen valors com el companyerisme, el “fair play”, el compromís, els respecte, entre d’altres, i  habilitats com la coordinació i la resistència física.
De 3r a 4t – DIMARTS DE 16.30 a 18.00
De 5è a 6è – DIJOUS DE 16.30 a 18.00
   
CÒMIC Taller per a la creació de còmic. Es treballarà el dibuix, el guió, a més d’un repàs dels estils i història del còmic.
De 4t a 6è – DILLUNS DE 12.30 a 13.30
CORAL Crear una coral a l’escola. Aquesta activitat estarà oberta als infants de De P4 a 6è.

CALENDARI D’ACTIVITATS

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
12.30 a 13.30 CÒMIC
4T a 6È
CORAL
P4 a 6È
16.30 a 18.00 BÀSQUET
3R i 4T
BÀSQUET
5È i 6È 
15.15 a 16.15 CATALÀ
ADULTS
 

PREU I CONDICIONS

CONDICIONS DELS SERVEIS

Per fer l’activitat s’ha de pagar una matrícula de 20 €, per a cada una de les activitats que es vulguin realitzar. L’activitat de Català per famílies no s’ha de pagar matrícula.

La durada de cada activitat ésta compresa entre el 7 de novembre al 4 de Juny (segons les opcions triades).

Les dates d’inscripció i pagament són del 20 d’octubre al 31 d’octubre.

Per poder assistir a les activitats cal que es faci una inscripció amb les opcions triades introduïnts les dades requrides, incloent el numero de compte per fer el cobrament. En cas de que la inscripció estigui incomplerta aquesta no serà vàlida.

En el moment que l’activitat estigui confirmada rebreu un mail amb la confirmació.

Les places són limitades. En cas d’haver-hi més inscripcions que places es farà servir l’ordre d’inscripció per decidir qui fa l’activitat i qui queda en reserva per fer més endavant l’activitat, si és possible. Si es llibera alguna plaça les condicions d’inscripció seran les mateixes.

Cada alumne només podrà realitzar 2 activitats com a màxim i així ho haurà d’indicar a la inscripció. En cas de triar mes opcions assignarem a les que hagi indicat com a ordre de prioritat a la inscripció. En cas de no tenir plaça a la resta d’opcions s’asignara una plaça de les següents opcions triades per ordre de prioritat. En cas de no indicar prioritat s’assignarà plaça a criteri de l’empresa.

BAIXES DE L’ACTIVITAT

En cas de no pagament en forma i data de l’activitat es perdrà la plaça que serà assignada a un altre infant en reserva.

En cas de no assistir reiteradament a l’activitat es perdrà la plaça que serà assignada a un altre infant en reserva, amb la pèrdua de la quantitat pagada com a matrícula.

En cas de voler donar de baixa voluntària s’haurà de demanar mitjançant el següent formulari www.recresport.net/baixes. En cap cas es retornarà la quantitat pagada com a matrícula.
Aquesta inscripció està en mode prealta, una vegada estigui revisada i aprovada rebreu un email de confirmació definitiva de l’alta.

Per començar l’activitat heu de rebre l’email de confirmació, si no ha estat així us podeu posar en contacte amb nosaltres a extraescolars@recresport.net.

En cas de baixa els conceptes de matrícula, llicencies, assegurances, i aquelles despesses que Recresport consideri que hagi estat una cost per a l’empresa, no es retornar l’import pagat.

El cobrament es realitzarà per domiciliació bancària. Perquè es pugui dur a terme el cobrament cal que estiguin totes les dades correctament emplenades, no es podrà començar l’activitat amb una inscripció incompleta.

Si per circumstàncies alienes a l’empresa, es retorna un rebut domiciliat, hi haurà un recàrrec de 3 euros per costos de gestió amb l’entitat bancària.

ELS COBRAMENTS S’INICIARAN QUAN COMENCIN LES ACTIVITATS, SEMPRE QUE EL GRUP ESTIGUI TANCAT AMB L’EXCEPCIÓ DE LA MATRÍCULA QUE ES REALITZARÀ QUAN ÉS REALITZI LA INSCRIPCIÓ, SI S’ESCAU.