Espereu ...

INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS

Informació i inscripció relativa a les extraescolars de l'escola LANASPA

A continuació teniu els preus i el formulari de activitats extraescolars que organitza Recresport.
Al mateix formulari podeu seleccionar el curs i podeu veure les extraescolars que s’ofereixen.
El càrrec dels rebuts es passaran entre l’1 i el 5 de cada mes per avançat. I es faràn per domicialització bancària.
Les baixes s’hauran de comunicar abans del dia 28 de cada mes.

PODEU CONSULTAR ELS PREUS I ELS HORARIS AL SEGÜENT ENLLAÇ A PDF

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS

Els camps marcats amb * són obligatoris.

DADES DE L'ALUMNE

EXTRAESCOLARS

CURS
P3
DILLUNS
PSICOMOTRICITAT
DIMARTS
CREA
DIMECRES
PSICOMOTRICITAT
DIJOUS
DIVENDRES
COMPETICIÓ
DILLUNS
INICIACIÓ A L'ESPORT
DIMARTS
CREA
DIMECRES
INICIACIÓ A L'ESPORT
DIJOUS
DIVENDRES
TEATRE MIGDIA
COMPETICIÓ
CURS
P5
DILLUNS
INICIACIÓ A L'ESPORT
DIMARTS
CREA
DIMECRES
INICIACIÓ A L'ESPORT
DIJOUS
DIVENDRES
TEATRE MIGDIA
COMPETICIÓ
CURS
1R
DILLUNS
ESCACS MIGDIAPATINATGE EN LÍNIA
DIMARTS
MULTISPORTGIMNÀSTICA ESPORTIVA
DIMECRES
BALL MODERNARTS MARCIALS
DIJOUS
TEATRE MIGDIAMULTISPORTGIMNÀSTICA ESPORTIVA
DIVENDRES
COMPETICIÓ
DILLUNS
ESCACS MIGDIAPATINATGE EN LÍNIA
DIMARTS
MULTISPORTGIMNÀSTICA ESPORTIVA
DIMECRES
BALL MODERNARTS MARCIALS
DIJOUS
TEATRE MIGDIAMULTISPORTGIMNÀSTICA ESPORTIVA
DIVENDRES
COMPETICIÓ
BÀSQUET I
DILLUNS
ESCACS MIGDIAPATINATGE EN LÍNIA
DIMARTS
MULTISPORTGIMNÀSTICA ESPORTIVA
DIMECRES
BALL MODERNARTS MARCIALS
DIJOUS
TEATRE MIGDIAMULTISPORTGIMNÀSTICA ESPORTIVA
DIVENDRES
COMPETICIÓ
BÀSQUET I
DILLUNS
ESCACS MIGDIABÀSQUETPATINATGE EN LÍNIA
DIMARTS
GIMNÀSTICA ESPORTIVA
DIMECRES
BÀSQUETBALL MODERNARTS MARCIALS
DIJOUS
TEATRE MIGDIAGIMNÀSTICA ESPORTIVA
DIVENDRES
COMPETICIÓ
CURS
DILLUNS
ESCACS MIGDIABÀSQUETPATINATGE EN LÍNIA
DIMARTS
GIMNÀSTICA ESPORTIVA
DIMECRES
BÀSQUETBALL MODERNARTS MARCIALS
DIJOUS
TEATRE MIGDIAGIMNÀSTICA ESPORTIVA
DIVENDRES
COMPETICIÓ
CURS
DILLUNS
ESCACS MIGDIABÀSQUETPATINATGE EN LÍNIA
DIMARTS
GIMNÀSTICA ESPORTIVA
DIMECRES
BÀSQUETBALL MODERNARTS MARCIALS
DIJOUS
TEATRE MIGDIAGIMNÀSTICA ESPORTIVA
DIVENDRES
COMPETICIÓ

DADES MARE/PARE/TUTORA/TUTOR

DADES FAMILIAR 1

DADES FAMILIAR 2

DADES GENERALS

DADES BANCARIES

LA INSCRIPCIÓ NO SERÀ VÀLIDA SI NO ESTAN EMPLENADES TOTES LES DADES

JO COM TITULAR DEL COMPTE ABANS ESPECIFICAT, AUTORITZO A L’EMPRESA SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT, S.L. A QUE EFECTUI EL COBRAMENT DELS REBUTS CORRESPONENTS EN CONCEPTE D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. EN CAS DE DEVOLUCIÓ DEL REBUT, LA FAMÍLIA ES FARÀ CÀRREC DE LA COMISSIÓ DE DEVOLUCIÓ.

DADES SANITÀRIES

AUTORITZACIÓ MARXAR SOL

SINO

Qui el recollirà a la sortida en el cas que no sigui la mare, el pare, la tutora o tutor?

PERSONA AUTORITZADA 1

PERSONA AUTORITZADA 2

A Terrassa*, a
*com a tutor/a, mare o pare autoritzem al nostre fill/a a participar a les extraescolars que organitza Recresport. Confirmo que no té cap malaltia que la privi de fer-las. A més certifico que les dades anteriorment introduïdes son certes.
DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PROGRAMADES PER RECRESPORT
Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat d’acollida, en la qual el/la menor participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.
Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per el/la menor per als dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents.
Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut el/la menor compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.
Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, el/la menor compleix els requisits de salut següents:
Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.
Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:
Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació en l’activitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE: SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L
FINALITAT: Consentiment del interessat.
DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
DRETS: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació adicional.
INFORMACIÓ ADICIONAL: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web: https://recresport.net/politica-privacitat/