Espereu ...

INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS

Informació i inscripció relativa a les extraescolars de l'escola LANASPA

A continuació teniu els preus i el formulari de activitats extraescolars que organitza Recresport.
Al mateix formulari podeu seleccionar el curs i podeu veure les extraescolars que s’ofereixen.
El càrrec dels rebuts es passaran entre l’1 i el 5 de cada mes per avançat. I es faràn per domicialització bancària.
Les baixes s’hauran de comunicar abans del dia 28 de cada mes.

PODEU CONSULTAR ELS PREUS I ELS HORARIS AL SEGÜENT ENLLAÇ A PDF

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS

  Els camps marcats amb * són obligatoris.

  DADES DE L'ALUMNE

  EXTRAESCOLARS

  CURS
  P3
  DILLUNS
  PSICOMOTRICITAT
  DIMARTS
  CREA
  DIMECRES
  PSICOMOTRICITAT
  DIJOUS
  DIVENDRES
  COMPETICIÓ
  DILLUNS
  INICIACIÓ A L'ESPORT
  DIMARTS
  CREA
  DIMECRES
  INICIACIÓ A L'ESPORT
  DIJOUS
  DIVENDRES
  TEATRE MIGDIA
  COMPETICIÓ
  CURS
  P5
  DILLUNS
  INICIACIÓ A L'ESPORT
  DIMARTS
  CREA
  DIMECRES
  INICIACIÓ A L'ESPORT
  DIJOUS
  DIVENDRES
  TEATRE MIGDIA
  COMPETICIÓ
  CURS
  1R
  DILLUNS
  ESCACS MIGDIAPATINATGE EN LÍNIA
  DIMARTS
  MULTISPORTGIMNÀSTICA ESPORTIVA
  DIMECRES
  BALL MODERNARTS MARCIALS
  DIJOUS
  TEATRE MIGDIAMULTISPORTGIMNÀSTICA ESPORTIVA
  DIVENDRES
  COMPETICIÓ
  DILLUNS
  ESCACS MIGDIAPATINATGE EN LÍNIA
  DIMARTS
  MULTISPORTGIMNÀSTICA ESPORTIVA
  DIMECRES
  BALL MODERNARTS MARCIALS
  DIJOUS
  TEATRE MIGDIAMULTISPORTGIMNÀSTICA ESPORTIVA
  DIVENDRES
  COMPETICIÓ
  BÀSQUET I
  DILLUNS
  ESCACS MIGDIAPATINATGE EN LÍNIA
  DIMARTS
  MULTISPORTGIMNÀSTICA ESPORTIVA
  DIMECRES
  BALL MODERNARTS MARCIALS
  DIJOUS
  TEATRE MIGDIAMULTISPORTGIMNÀSTICA ESPORTIVA
  DIVENDRES
  COMPETICIÓ
  BÀSQUET I
  DILLUNS
  ESCACS MIGDIABÀSQUETPATINATGE EN LÍNIA
  DIMARTS
  GIMNÀSTICA ESPORTIVA
  DIMECRES
  BÀSQUETBALL MODERNARTS MARCIALS
  DIJOUS
  TEATRE MIGDIAGIMNÀSTICA ESPORTIVA
  DIVENDRES
  COMPETICIÓ
  CURS
  DILLUNS
  ESCACS MIGDIABÀSQUETPATINATGE EN LÍNIA
  DIMARTS
  GIMNÀSTICA ESPORTIVA
  DIMECRES
  BÀSQUETBALL MODERNARTS MARCIALS
  DIJOUS
  TEATRE MIGDIAGIMNÀSTICA ESPORTIVA
  DIVENDRES
  COMPETICIÓ
  CURS
  DILLUNS
  ESCACS MIGDIABÀSQUETPATINATGE EN LÍNIA
  DIMARTS
  GIMNÀSTICA ESPORTIVA
  DIMECRES
  BÀSQUETBALL MODERNARTS MARCIALS
  DIJOUS
  TEATRE MIGDIAGIMNÀSTICA ESPORTIVA
  DIVENDRES
  COMPETICIÓ

  DADES MARE/PARE/TUTORA/TUTOR

  DADES FAMILIAR 1

  DADES FAMILIAR 2

  DADES GENERALS

  DADES BANCARIES

  LA INSCRIPCIÓ NO SERÀ VÀLIDA SI NO ESTAN EMPLENADES TOTES LES DADES

  JO COM TITULAR DEL COMPTE ABANS ESPECIFICAT, AUTORITZO A L’EMPRESA SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT, S.L. A QUE EFECTUI EL COBRAMENT DELS REBUTS CORRESPONENTS EN CONCEPTE D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. EN CAS DE DEVOLUCIÓ DEL REBUT, LA FAMÍLIA ES FARÀ CÀRREC DE LA COMISSIÓ DE DEVOLUCIÓ.

  DADES SANITÀRIES

  AUTORITZACIÓ MARXAR SOL

  SINO

  Qui el recollirà a la sortida en el cas que no sigui la mare, el pare, la tutora o tutor?

  PERSONA AUTORITZADA 1

  PERSONA AUTORITZADA 2

  A Terrassa*, a
  *com a tutor/a, mare o pare autoritzem al nostre fill/a a participar a les extraescolars que organitza Recresport. Confirmo que no té cap malaltia que la privi de fer-las. A més certifico que les dades anteriorment introduïdes son certes.
  DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PROGRAMADES PER RECRESPORT
  Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat d’acollida, en la qual el/la menor participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.
  Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
  Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per el/la menor per als dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents.
  Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut el/la menor compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.
  Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, el/la menor compleix els requisits de salut següents:
  Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.
  Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:
  Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació en l’activitat

  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

  RESPONSABLE: SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L
  FINALITAT: Consentiment del interessat.
  DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
  DRETS: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació adicional.
  INFORMACIÓ ADICIONAL: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web: https://recresport.net/politica-privacitat/