Espereu ...

INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS

Informació i inscripció relativa a les extraescolars de l'escola LA NOVA ELECTRA

L’empresa Serveis Esportius Recresport us ofereix el serveis de les següents extraescolars a l’escola.
Al mateix formulari podeu seleccionar el curs i podeu veure les extraescolars que s’ofereixen.

El càrrec dels rebuts es passaran entre l´1 i el 5 de cada mes per avançat. I es faràn per domicialització bancària.

Les baixes s´hauran de comunicar abans del dia 28 de cada mes.

PREUS

PREUS DEL SERVEI

QUOTA MENSUAL PER ACTIVITATS

NUM D’ACTIVITATS
QUOTA ÚNICA JULIOL
QUOTA MES NOV-MAIG
1 ACTIVITAT/SETMANA
23 €
16 €
2 ACTIVITATS/SETMANA
36 €
29 €
3 ACTIVITATS/SETMANA
46 €
39 €
4 ACTIVITATS/SETMANA
54 €
47 €
5 ACTIVITATS/SETMANA
57 €
50 €
COMPETICIÓ
+ 4 €*

* Els 4 € són en concepte d’assegurança, inscripció a competició i partits dissabte, per futbol, bàsquet i multisport. S’han d’afegir a la quota mensual x competició.

Per JIESS es farà un càrrec de 15 € a l’inici de les competicions pels mateixos concepte (1 dissabte al mes) al mes que s’iniciï la competició.

Per a competició d’ESCACS es realitzarà un càrrec afegit de 10 € pels mateixos conceptes, al mes que s’iniciï la competició.

En cas de realitzar més d’una competició, es restarán 5 euros per competició, ja que l’assegurança es paga 1 sola vegada.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS

Els camps marcats amb * són obligatoris.

DADES DE L'ALUMNE

EXTRAESCOLARS

CURS
P3
DILLUNS
JOCS MOTRIUS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
COMPETICIÓ
CURS
P4
DILLUNS
INICIACIÓ A L'ESPORT
DIMARTS
PATINATGE ARTÍSTIC
DIMECRES
INICIACIÓ A L'ESPORT
DIJOUS
BALL MODERN
DIVENDRES
COMPETICIÓ
CURS
P5
DILLUNS
INICIACIÓ A L'ESPORT
DIMARTS
PATINATGE ARTÍSTIC
DIMECRES
INICIACIÓ A L'ESPORT
DIJOUS
BALL MODERN
DIVENDRES
COMPETICIÓ
CURS
1R
DILLUNS
FUTBOL PREBENJAMÍMULTISPORT
DIMARTS
PATINATGE ARTÍSTIC
DIMECRES
MULTISPORT
DIJOUS
BALL MODERN
DIVENDRES
FUTBOL PREBENJAMÍ
COMPETICIÓ
FUTBOL PREBENJAMÍ
CURS
2N
DILLUNS
FUTBOL PREBENJAMÍMULTISPORT
DIMARTS
PATINATGE ARTÍSTIC
DIMECRES
MULTISPORT
DIJOUS
BALL MODERN
DIVENDRES
FUTBOL PREBENJAMÍESCACS MIGDIA
COMPETICIÓ
FUTBOL PREBENJAMÍESCACS

* Esteu interessats en la competició d'escacs? es juga 1 o 2 vegades al mes entre setmana. Senyaleu aquesta opció per poder veure si es pot realitzar la competició. Rebreu més informació quan comenci el curs.

CURS
3R
DILLUNS
FUTBOL BENJAMÍ
DIMARTS
BÀSQUET BENJAMÍ
DIMECRES
FUTBOL BENJAMÍBALL MODERN
DIJOUS
BÀSQUET BENJAMÍPATINATGE ARTÍSTIC
DIVENDRES
ESCACS MIGDIA
COMPETICIÓ
BÀSQUET BENJAMÍFUTBOL BENJAMÍESCACS

* Esteu interessats en la competició d'escacs? es juga 1 o 2 vegades al mes entre setmana. Senyaleu aquesta opció per poder veure si es pot realitzar la competició. Rebreu més informació quan comenci el curs.

CURS
4T
DILLUNS
FUTBOL BENJAMÍ
DIMARTS
BÀSQUET BENJAMÍ
DIMECRES
FUTBOL BENJAMÍBALL MODERN
DIJOUS
BÀSQUET BENJAMÍPATINATGE ARTÍSTIC
DIVENDRES
ESCACS MIGDIA
COMPETICIÓ
BÀSQUET BENJAMÍFUTBOL BENJAMÍESCACS

* Esteu interessats en la competició d'escacs? es juga 1 o 2 vegades al mes entre setmana. Senyaleu aquesta opció per poder veure si es pot realitzar la competició. Rebreu més informació quan comenci el curs.

CURS
DILLUNS
FUTBOL ALEVÍ
DIMARTS
BÀSQUET ALEVÍ
DIMECRES
BALL MODERN
DIJOUS
BÀSQUET ALEVÍPATINATGE ARTÍSTIC
DIVENDRES
FUTBOL ALEVÍESCACS
COMPETICIÓ
BÀSQUET ALEVÍFUTBOL ALEVÍESCACS

* Esteu interessats en la competició d'escacs? es juga 1 o 2 vegades al mes entre setmana. Senyaleu aquesta opció per poder veure si es pot realitzar la competició. Rebreu més informació quan comenci el curs.

CURS
DILLUNS
FUTBOL ALEVÍ
DIMARTS
BÀSQUET ALEVÍ
DIMECRES
BALL MODERN
DIJOUS
BÀSQUET ALEVÍPATINATGE ARTÍSTIC
DIVENDRES
FUTBOL ALEVÍESCACS
COMPETICIÓ
BÀSQUET ALEVÍFUTBOL ALEVÍESCACS

* Esteu interessats en la competició d'escacs? es juga 1 o 2 vegades al mes entre setmana. Senyaleu aquesta opció per poder veure si es pot realitzar la competició. Rebreu més informació quan comenci el curs.

DADES MARE/PARE/TUTORA/TUTOR

DADES FAMILIAR 1

DADES FAMILIAR 2

DADES GENERALS

DADES BANCARIES

LA INSCRIPCIÓ NO SERÀ VÀLIDA SI NO ESTAN EMPLENADES TOTES LES DADES

JO COM TITULAR DEL COMPTE ABANS ESPECIFICAT, AUTORITZO A L’EMPRESA SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT, S.L. A QUE EFECTUI EL COBRAMENT DELS REBUTS CORRESPONENTS EN CONCEPTE D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. EN CAS DE DEVOLUCIÓ DEL REBUT, LA FAMÍLIA ES FARÀ CÀRREC DE LA COMISSIÓ DE DEVOLUCIÓ.

DADES SANITÀRIES

AUTORITZACIÓ MARXAR SOL

SINO

Qui el recollirà a la sortida en el cas que no sigui la mare, el pare, la tutora o tutor?

PERSONA AUTORITZADA 1

PERSONA AUTORITZADA 2

A Terrassa*, a
*com a tutor/a, mare o pare autoritzem al nostre fill/a a participar a les extraescolars que organitza Recresport. Confirmo que no té cap malaltia que la privi de fer-las. A més certifico que les dades anteriorment introduïdes son certes.
DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PROGRAMADES PER RECRESPORT
Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat d’acollida, en la qual el/la menor participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.
Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per el/la menor per als dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents.
Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut el/la menor compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.
Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, el/la menor compleix els requisits de salut següents:
Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.
Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:
Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació en l’activitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE: SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L
FINALITAT: Consentiment del interessat.
DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
DRETS: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació adicional.
INFORMACIÓ ADICIONAL: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web: https://recresport.net/politica-privacitat/