Espereu ...

INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS

Informació i inscripció relativa a les extraescolars de l'escola JOAN XXIII

A continuació teniu els preus i el formulari de activitats extraescolars que organitza Recresport.
Al mateix formulari podeu seleccionar el curs i podeu veure les extraescolars que s’ofereixen.
El càrrec dels rebuts es passaran entre l’1 i el 5 de cada mes per avançat. I es faràn per domicialització bancària.
Les baixes s’hauran de comunicar abans del dia 28 de cada mes.

PREUS I EXTRAESCOLARS

PREUS DEL SERVEI

QUOTA MENSUAL PER ACTIVITATS

NUM D’ACTIVITATS
QUOTA MES OCTUBRE-MAIG
1 ACTIVITAT/SETMANA
19 €
2 ACTIVITATS/SETMANA
30 €
3 ACTIVITATS/SETMANA
40 €
4 ACTIVITATS/SETMANA
49 €
5 ACTIVITATS/SETMANA
57 €
COMPETICIÓ*
+ 2 € | + 13 € inscripció i assegurança

* Els 2 € són en concepte partits de dissabte, per futbol, bàsquet i handbol. S’han d’afegir a la quota mensual x competició. Si no es fa competició no s’ha d’afegir aquest plus. La inscripció i l’assegurança només és paguen 1 vegada amb el rebut del mes que comenci la competició.

En cas de realitzar més d’una competició, es restarán 5 euros per competició, ja que l’assegurança es paga 1 sola vegada.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS

  Els camps marcats amb * són obligatoris.

  DADES DE L'ALUMNE

  EXTRAESCOLARS

  CURS
  P3
  DILLUNS
  INICIACIÓ A L'ESPORT
  DIMARTS
  BALL MODERN I
  DIMECRES
  TEATRE I
  DIJOUS
  BALL MODERN
  DIVENDRES
  TEATRE I
  COMPETICIÓ
  CURS
  P4
  DILLUNS
  INICIACIÓ A L'ESPORT
  DIMARTS
  BALL MODERN I
  DIMECRES
  TEATRE I
  DIJOUS
  BALL MODERN
  DIVENDRES
  TEATRE I
  COMPETICIÓ
  CURS
  P5
  DILLUNS
  INICIACIÓ A L'ESPORT
  DIMARTS
  BALL MODERN IPATINATGE EN LÍNIAI
  DIMECRES
  TEATRE I
  DIJOUS
  BALL MODERN
  DIVENDRES
  TEATRE I
  COMPETICIÓ
  CURS
  1R
  DILLUNS
  CREA
  DIMARTS
  PATINATGE EN LÍNIABÀSQUET IFUTBOL IBALL MODERN I
  DIMECRES
  TEATRE I
  DIJOUS
  BÀSQUET IFUTBOL IBALL MODERN
  DIVENDRES
  TEATRE I
  COMPETICIÓ
  CURS
  2N
  DILLUNS
  CREA
  DIMARTS
  PATINATGE EN LÍNIABÀSQUET IFUTBOL IBALL MODERN I
  DIMECRES
  TEATRE I
  DIJOUS
  BÀSQUET IFUTBOL IBALL MODERN
  DIVENDRES
  TEATRE I
  COMPETICIÓ
  CURS
  3R
  DILLUNS
  CREA
  DIMARTS
  PATINATGE EN LÍNIABÀSQUET IIFUTBOL IITEATRE II
  DIMECRES
  BALL MODERN II
  DIJOUS
  BÀSQUET IIFUTBOL IITEATRE II
  DIVENDRES
  BALL MODERN II
  COMPETICIÓ
  BÀSQUET IIFUTBOL II
  CURS
  4T
  DILLUNS
  CREA
  DIMARTS
  PATINATGE EN LÍNIABÀSQUET IIFUTBOL IITEATRE II
  DIMECRES
  BALL MODERN II
  DIJOUS
  BÀSQUET IFUTBOL IITEATRE II
  DIVENDRES
  BALL MODERN II
  COMPETICIÓ
  BÀSQUET IIFUTBOL II
  CURS
  DILLUNS
  CREA
  DIMARTS
  PATINATGE EN LÍNIABÀSQUET IIIFUTBOL IIITEATRE II
  DIMECRES
  BALL MODERN II
  DIJOUS
  BÀSQUET IIIFUTBOL IIITEATRE II
  DIVENDRES
  BALL MODERN II
  COMPETICIÓ
  BÀSQUET IIIFUTBOL III
  CURS
  DILLUNS
  CREA
  DIMARTS
  PATINATGE EN LÍNIABÀSQUET IIIFUTBOL IIITEATRE II
  DIMECRES
  BALL MODERN II
  DIJOUS
  BÀSQUET IIIFUTBOL IIITEATRE II
  DIVENDRES
  BALL MODERN II
  COMPETICIÓ
  BÀSQUET IIIFUTBOL III

  DADES MARE/PARE/TUTORA/TUTOR

  DADES FAMILIAR 1

  DADES FAMILIAR 2

  DADES GENERALS

  DADES BANCARIES

  LA INSCRIPCIÓ NO SERÀ VÀLIDA SI NO ESTAN EMPLENADES TOTES LES DADES

  JO COM TITULAR DEL COMPTE ABANS ESPECIFICAT, AUTORITZO A L’EMPRESA SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT, S.L. A QUE EFECTUI EL COBRAMENT DELS REBUTS CORRESPONENTS EN CONCEPTE D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. EN CAS DE DEVOLUCIÓ DEL REBUT, LA FAMÍLIA ES FARÀ CÀRREC DE LA COMISSIÓ DE DEVOLUCIÓ.

  DADES SANITÀRIES

  AUTORITZACIÓ MARXAR SOL

  SINO

  Qui el recollirà a la sortida en el cas que no sigui la mare, el pare, la tutora o tutor?

  PERSONA AUTORITZADA 1

  PERSONA AUTORITZADA 2

  A Terrassa*, a
  *com a tutor/a, mare o pare autoritzem al nostre fill/a a participar a les extraescolars que organitza Recresport. Confirmo que no té cap malaltia que la privi de fer-las. A més certifico que les dades anteriorment introduïdes son certes.
  DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PROGRAMADES PER RECRESPORT
  Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat d’acollida, en la qual el/la menor participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.
  Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
  Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per el/la menor per als dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents.
  Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut el/la menor compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.
  Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, el/la menor compleix els requisits de salut següents:
  Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.
  Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:
  Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació en l’activitat

  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

  RESPONSABLE: SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L
  FINALITAT: Consentiment del interessat.
  DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
  DRETS: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació adicional.
  INFORMACIÓ ADICIONAL: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web: https://recresport.net/politica-privacitat/