Espereu ...

INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS

Informació i inscripció relativa a les extraescolars de l'escola FRANÇA

A continuació teniu els preus i el formulari de activitats extraescolars que organitza Recresport.
Al mateix formulari podeu seleccionar el curs i podeu veure les extraescolars que s’ofereixen.
El càrrec dels rebuts es passaran entre l’1 i el 5 de cada mes per avançat. I es faràn per domicialització bancària.
Les baixes s’hauran de comunicar abans del dia 28 de cada mes.

PREUS I EXTRAESCOLARS

QUOTA MENSUAL PER ACTIVITATS

ACTIVITAT
CURS
QUOTA MENSUAL – OCTUBRE A MAIG
HORARI
HANDBOL
3r – 4t (benjamí) i 5è – 6è (aleví)
29 € /2 dies | 15 € d’inscripció i assegurança a pagar en octubre
DLL I DX DE 16.30 a 17:45
BÀSQUET
3r – 4t (benjamí) i 5è – 6è (aleví)
29 € /2 dies | 15 € d’inscripció i assegurança a pagar en octubre
DM I DJ DE 16.30 a 17:45
MULTISPORT
1r – 2n
17 € / 1 dia | 29 € / 2 dies
DLL I/O DX DE 16.30 a 17:45
INICIACIÓ A L’ESPORT
P4 – P5
17 € / 1 dia | 29 € / 2 dies
DM I/O DJ DE 16.30 a 17:45
PSICOMOTRICITAT
P3 – P5
17 € / 1 dia | 29 € / 2 dies
DX I/O DJ DE 16.30 a 17:45
TENIS TAULA
1r – 3r (migdies)
15 € / 1 dia
DIV DE 12.30 a 13.3O
TENIS TAULA
4t – 6è (tardas)
15 € / 1 dia
DIV DE 16.30 a 17.45
ESCACS
1r – 6è (migdies)
15 € / 1 dia
DLL DE 12.30 a 13.30
CREA
1r – 6è
25 € / 1 dia (inclou material)
DJ DE 16.30 a 17.45
TEATRE I
P3 – P5
22,5 € / 1 dia
DX DE 16.30 a 17.45
TEATRE II i III
1r – 3r (migdies) i 4t – 6è (migdies)
20 € / 1 dia
TEATRE II DLL DE 12.30 a 13.30 | TEATRE III DM DE 12.30 a 13.30

 

S’han d’afegir 10 € en concepte de matrícula i material, en fer l’inscripció a l’AMPA.
Perqué es pugui realitzar una activitat es necessari que hi hagi un mínim de 8 inscrits en l’activitat.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS

  Els camps marcats amb * són obligatoris.

  DADES DE L'ALUMNE

  EXTRAESCOLARS

  CURS
  P3
  DILLUNS
  DIMARTS
  DIMECRES
  PSICOMOTRICITATTEATRE I
  DIJOUS
  PSICOMOTRICITAT
  DIVENDRES
  COMPETICIÓ
  CURS
  P4
  DILLUNS
  DIMARTS
  INICIACIÓ A L'ESPORT
  DIMECRES
  PSICOMOTRICITATTEATRE I
  DIJOUS
  PSICOMOTRICITATINICIACIÓ A L'ESPORT
  DIVENDRES
  COMPETICIÓ
  CURS
  P5
  DILLUNS
  DIMARTS
  INICIACIÓ A L'ESPORT
  DIMECRES
  PSICOMOTRICITATTEATRE I
  DIJOUS
  PSICOMOTRICITATINICIACIÓ A L'ESPORT
  DIVENDRES
  COMPETICIÓ
  CURS
  1R
  DILLUNS
  MULTISPORTESCACS - MIGDIATEATRE II - MIGDIA
  DIMARTS
  DIMECRES
  MULTISPORT
  DIJOUS
  CREA
  DIVENDRES
  TENIS TAULA - MIGDIA
  COMPETICIÓ
  ESCACS PREBENJAMÍ*

  * Esteu interessats en la competició d'escacs? es juga una vegada al mes entre setmana. Senyaleu aquesta opció per poder veure si es pot realitzar la competició. Rebreu més informació quan comenci el curs.

  CURS
  2N
  DILLUNS
  MULTISPORTESCACS MIGDIATEATRE II - MIGDIA
  DIMARTS
  DIMECRES
  MULTISPORT
  DIJOUS
  CREA
  DIVENDRES
  TENIS TAULA - MIGDIA
  COMPETICIÓ
  ESCACS PREBENJAMÍ*

  * Esteu interessats en la competició d'escacs? es juga una vegada al mes entre setmana. Senyaleu aquesta opció per poder veure si es pot realitzar la competició. Rebreu més informació quan comenci el curs.

  CURS
  3R
  DILLUNS
  HANDBOLESCACS MIGDIATEATRE II - MIGDIA
  DIMARTS
  BÀSQUET BENJAMÍ
  DIMECRES
  HANDBOL BENJAMÍ
  DIJOUS
  BÀSQUET BENJAMÍCREA
  DIVENDRES
  TENIS TAULA - MIGDIA
  COMPETICIÓ
  ESCACS BENJAMÍ*HANDOL BENJAMÍBÀSQUET BENJAMÍ

  * Esteu interessats en la competició d'escacs? es juga dues vegades al mes entre setmana. Senyaleu aquesta opció per poder veure si es pot realitzar la competició. Rebreu més informació quan comenci el curs.

  CURS
  4T
  DILLUNS
  HANDBOL BENJAMÍESCACS - MIGDIA
  DIMARTS
  BÀSQUET BENJAMÍTEATRE II - MIGDIA
  DIMECRES
  HANDBOL BENJAMÍ
  DIJOUS
  BÀSQUET BENJAMÍCREA
  DIVENDRES
  TENIS TAULA - TARDA
  COMPETICIÓ
  ESCACS BENJAMÍ*HANDOL BENJAMÍBÀSQUET BENJAMÍ

  * Esteu interessats en la competició d'escacs? es juga dues vegades al mes entre setmana. Senyaleu aquesta opció per poder veure si es pot realitzar la competició. Rebreu més informació quan comenci el curs.

  CURS
  DILLUNS
  HANDBOL ALEVÍESCACS - MIGDIA
  DIMARTS
  BÀSQUET ALEVÍTEATRE II - MIGDIA
  DIMECRES
  HANDBOL ALEVÍ
  DIJOUS
  BÀSQUET ALEVÍCREA
  DIVENDRES
  TENIS TAULA - TARDA
  COMPETICIÓ
  ESCACS ALEVÍ*HANDOL ALEVÍBÀSQUET ALEVÍ

  * Esteu interessats en la competició d'escacs? es juga dues vegades al mes entre setmana. Senyaleu aquesta opció per poder veure si es pot realitzar la competició. Rebreu més informació quan comenci el curs.

  CURS
  DILLUNS
  HANDBOL ALEVÍESCACS - MIGDIA
  DIMARTS
  BÀSQUET ALEVÍTEATRE II - MIGDIA
  DIMECRES
  HANDBOL ALEVÍ
  DIJOUS
  BÀSQUET ALEVÍCREA
  DIVENDRES
  TENIS TAULA - TARDA
  COMPETICIÓ
  ESCACS ALEVÍ*HANDOL ALEVÍBÀSQUET ALEVÍ

  * Esteu interessats en la competició d'escacs? es juga dues vegades al mes entre setmana. Senyaleu aquesta opció per poder veure si es pot realitzar la competició. Rebreu més informació quan comenci el curs.

  DADES MARE/PARE/TUTORA/TUTOR

  DADES FAMILIAR 1

  DADES FAMILIAR 2

  DADES GENERALS

  DADES BANCARIES

  LA INSCRIPCIÓ NO SERÀ VÀLIDA SI NO ESTAN EMPLENADES TOTES LES DADES

  JO COM TITULAR DEL COMPTE ABANS ESPECIFICAT, AUTORITZO A L’EMPRESA SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT, S.L. A QUE EFECTUI EL COBRAMENT DELS REBUTS CORRESPONENTS EN CONCEPTE D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. EN CAS DE DEVOLUCIÓ DEL REBUT, LA FAMÍLIA ES FARÀ CÀRREC DE LA COMISSIÓ DE DEVOLUCIÓ.

  DADES SANITÀRIES

  AUTORITZACIÓ MARXAR SOL

  SINO

  Qui el recollirà a la sortida en el cas que no sigui la mare, el pare, la tutora o tutor?

  PERSONA AUTORITZADA 1

  PERSONA AUTORITZADA 2

  A Terrassa*, a
  *com a tutor/a, mare o pare autoritzem al nostre fill/a a participar a les extraescolars que organitza Recresport. Confirmo que no té cap malaltia que la privi de fer-las. A més certifico que les dades anteriorment introduïdes son certes.
  DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PROGRAMADES PER RECRESPORT
  Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat d’acollida, en la qual el/la menor participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.
  Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
  Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per el/la menor per als dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents.
  Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut el/la menor compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.
  Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, el/la menor compleix els requisits de salut següents:
  Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.
  Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:
  Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació en l’activitat

  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

  RESPONSABLE: SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L
  FINALITAT: Consentiment del interessat.
  DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
  DRETS: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació adicional.
  INFORMACIÓ ADICIONAL: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web: https://recresport.net/politica-privacitat/