Espereu ...

INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS

Informació i inscripció relativa a les extraescolars de l'escola ABAT MARCET

ATENCIÓ INFORMACIÓ SOBRE NATACIÓ

L’extraescolar de Natació es realitzarà els DIMECRES, i començarà el pròxim dimecres 7 d’octubre de 2020.

Tota l’informació en PDF

A continuació teniu els preus i el formulari de activitats extraescolars que organitza Recresport.
Al mateix formulari podeu seleccionar el curs i podeu veure les extraescolars que s’ofereixen.
El càrrec dels rebuts es passaran entre l’1 i el 5 de cada mes per avançat. I es faràn per domicialització bancària.
Les baixes s’hauran de comunicar abans del dia 28 de cada mes.

PREUS

PREUS DEL SERVEI

QUOTA MENSUAL PER ACTIVITATS

QUOTA MES OCT-MAIG
SOCIS
1 ACTIVITAT/SETMANA
19 €
2 ACTIVITATS/SETMANA
30 €
3 ACTIVITATS/SETMANA
40 €
4 ACTIVITATS/SETMANA
49 €
5 ACTIVITATS/SETMANA
57 €
COMPETICIÓ *
+ 4 € | + 13 € inscripció i assegurança
* Els 4 € són en concepte de monitors a partits, per futbol, bàsquet, escacs. S’han d’afegir a la quota mensual x competició. Els 13 € són en concepte d’assegurança, inscripció a competició, és un pagament únic a la mensualitat que s’iniciï la competició.

En cas de realitzar més d’una competició, es restarán 5 euros per competició, ja que l’assegurança es paga 1 sola vegada.

PREUS DE NATACIÓ

QUOTA MENSUAL PER ACTIVITAT

SOCIS CLUB NATACIÓ TERRASSA
NO SOCIS CLUB NATACIÓ TERRASSA
45 € / mes
50 € / mes

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS

Els camps marcats amb * són obligatoris.

DADES DE L'ALUMNE

EXTRAESCOLARS

CURS
P3
DILLUNS
INICIACIÓ A L'ESPORT
DIMARTS
INICIACIÓ A L'ESPORTZUMBA
DIMECRES
INICIACIÓ A L'ESPORTNATACIÓ
DIJOUS
INICIACIÓ A L'ESPORTZUMBA
DIVENDRES
INICIACIÓ A L'ESPORTTEATRE
COMPETICIÓ
DILLUNS
INICIACIÓ A L'ESPORT
DIMARTS
INICIACIÓ A L'ESPORTZUMBAARTS MARCIALS
DIMECRES
INICIACIÓ A L'ESPORTNATACIÓ
DIJOUS
INICIACIÓ A L'ESPORTZUMBAARTS MARCIALS
DIVENDRES
INICIACIÓ A L'ESPORTTEATRE
COMPETICIÓ
CURS
P5
DILLUNS
INICIACIÓ A L'ESPORT
DIMARTS
INICIACIÓ A L'ESPORTZUMBAARTS MARCIALS
DIMECRES
INICIACIÓ A L'ESPORTNATACIÓ
DIJOUS
INICIACIÓ A L'ESPORTZUMBAARTS MARCIALS
DIVENDRES
INICIACIÓ A L'ESPORTTEATRE
COMPETICIÓ
CURS
1R
DILLUNS
INICIACIÓ A L'ESPORTZUMBA
DIMARTS
INICIACIÓ A L'ESPORTARTS MARCIALS
DIMECRES
INICIACIÓ A L'ESPORTZUMBANATACIÓ
DIJOUS
INICIACIÓ A L'ESPORTARTS MARCIALS
DIVENDRES
INICIACIÓ A L'ESPORTTEATREPATINATGE EN LÍNIA
COMPETICIÓ
DILLUNS
INICIACIÓ A L'ESPORTZUMBA
DIMARTS
INICIACIÓ A L'ESPORTARTS MARCIALSBÀSQUET I
DIMECRES
INICIACIÓ A L'ESPORTZUMBANATACIÓ
DIJOUS
INICIACIÓ A L'ESPORTARTS MARCIALSBÀSQUET I
DIVENDRES
INICIACIÓ A L'ESPORTTEATREPATINATGE EN LÍNIA
COMPETICIÓ
BÀSQUET I
DILLUNS
ZUMBA
DIMARTS
ARTS MARCIALSBÀSQUET I
DIMECRES
ZUMBANATACIÓ
DIJOUS
ARTS MARCIALSBÀSQUET I
DIVENDRES
TEATREPATINATGE EN LÍNIA
COMPETICIÓ
BÀSQUET I
DILLUNS
ZUMBA
DIMARTS
ARTS MARCIALSBÀSQUET I
DIMECRES
ZUMBANATACIÓ
DIJOUS
ARTS MARCIALSBÀSQUET I
DIVENDRES
TEATREPATINATGE EN LÍNIA
COMPETICIÓ
BÀSQUET I
CURS
DILLUNS
ZUMBABÀSQUET II
DIMARTS
ARTS MARCIALS
DIMECRES
ZUMBABÀSQUET IINATACIÓ
DIJOUS
ARTS MARCIALS
DIVENDRES
TEATREPATINATGE EN LÍNIA
COMPETICIÓ
BÀSQUET II
CURS
DILLUNS
ZUMBABÀSQUET II
DIMARTS
ARTS MARCIALS
DIMECRES
ZUMBABÀSQUET IINATACIÓ
DIJOUS
ARTS MARCIALS
DIVENDRES
TEATREPATINATGE EN LÍNIA
COMPETICIÓ
BÀSQUET II

DADES MARE/PARE/TUTORA/TUTOR

DADES FAMILIAR 1

DADES FAMILIAR 2

DADES GENERALS

DADES BANCARIES

LA INSCRIPCIÓ NO SERÀ VÀLIDA SI NO ESTAN EMPLENADES TOTES LES DADES

JO COM TITULAR DEL COMPTE ABANS ESPECIFICAT, AUTORITZO A L’EMPRESA SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT, S.L. A QUE EFECTUI EL COBRAMENT DELS REBUTS CORRESPONENTS EN CONCEPTE D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. EN CAS DE DEVOLUCIÓ DEL REBUT, LA FAMÍLIA ES FARÀ CÀRREC DE LA COMISSIÓ DE DEVOLUCIÓ.

DADES SANITÀRIES

AUTORITZACIÓ MARXAR SOL

SINO

Qui el recollirà a la sortida en el cas que no sigui la mare, el pare, la tutora o tutor?

PERSONA AUTORITZADA 1

PERSONA AUTORITZADA 2

A Terrassa*, a
*com a tutor/a, mare o pare autoritzem al nostre fill/a a participar a les extraescolars que organitza Recresport. Confirmo que no té cap malaltia que la privi de fer-las. A més certifico que les dades anteriorment introduïdes son certes.
DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PROGRAMADES PER RECRESPORT
Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat d’acollida, en la qual el/la menor participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.
Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per el/la menor per als dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents.
Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut el/la menor compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.
Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, el/la menor compleix els requisits de salut següents:
Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.
Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:
Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació en l’activitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE: SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L
FINALITAT: Consentiment del interessat.
DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
DRETS: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació adicional.
INFORMACIÓ ADICIONAL: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web: https://recresport.net/politica-privacitat/