Espereu ...

CASALS ESTIU RECRESPORT

Informació relativa a les prestacions econòmiques per als CASALS D'ESTIU de l'Ajuntament de Terrassa

L’ajuntament de Terrassa ha obert el període de petició d’ajuts als Casals d’estiu.

Aquest any, i amb l’objectiu de resoldre com més aviat millor les prestacions per activitats d’estiu, iniciem la campanya per sol·licitar la prestació del 28 de febrer al 18 de març.

Les famílies hi han de sol·licitar la prestació per la Seu Electrònica de l’Ajuntament

https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=8010

Per poder fer la tramitació, s’han de presentar 2 documents:

LA DECLARACIÓ RESPONSABLE, aquest document la d’omplir i signar les famílies i adjuntar-lo al tràmit.
L’AUTORITZACIÓ DE PAGAMENT I PRESSUPOST, aquest document l’omplim nosaltres, però cal que empleneu el formulari que hi ha a continuació, perquè nosaltres ús puguem preparar el document i després enviar-vos-el.

(A la columna del costat teniu el detall de tota la informació i els documents a presentar)

FORMULARI DE PETICIÓ DEL PRESSUPOST DEL CASAL D'ESTIU 2022

  DADES DE L’INFANT O JOVE
  DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT


  SERVEIS SOL·LICITATS
  Tria les setmanes que vols fer us del CASAL  TRIA ELS HORARIS  SERVEIS ADDICIONALS

  INFORMACIÓ GENERAL

  INFORMACIÓ PRESTACIONS (PDF)

  ENLLAÇ PER FER LA TRAMITACIÓ A LA SEU DE L’AJUNTAMENT

  DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER DEMANAR L’AJUT

  • DECLARACIÓ RESPONSABLE CATALÀ  CASTELLÀ
   (A omplir per les famílies)
  • AUTORITZACIÓ PAGAMENT I PRESSUPOST
   (Ompliu el formulari del costat i us el enviem nosaltres)

  Recordeu que al tramit a la seu de l’ajuntament, quan us demanin triar la entitat o la empresa organitzadora, heu de triar Altres i sota posar RECRESPORT

  A TENIR EN COMPTE

  L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de prestacions econòmiques a infants i joves, per a facilitar la seva assistència a activitats d’estiu 2022, en les següents modalitats:

  a) Inscripció de l’activitat d’estiu.
  L’import màxim de la prestació destinada a la despesa d’inscripció a l’activitat d’estiu serà de 275 euros/per activitat

  b) Servei de menjador de l’activitat on s’hagi inscrit l’infant o adolescent beneficiari.
  L’import màxim de la prestació destinada a la despesa del servei de menjador de l’activitat, serà de 6 euros per dia.

  El pagament de les prestacions s’efectuarà sempre directament a les entitats o empreses organitzadores de les activitats.

  En el cas que la prestació atorgada no cobreixi la totalitat del cost de l’activitat i del servei de menjador, la família haurà d’assumir el copagament de la part restant.

  Aquest tràmit és una sol·licitud de prestació econòmica per finançar l’activitat. ‘ajut econòmic. En cap cas, comporta la reserva de plaça de l’activitat. La inscripció a l’activitat, l’ha de formalitzar la família a l’entitat organitzadora.