Espereu ...

CASALS 2020

Us informem dels casals d'estiu 2020 i els requeriments d'organització rel·lacionats amb el COVID-19

ELS CASALS A RECRESPORT

Des de Recresport entenem els casals com una activitat lúdica i educativa que tenen com a principal objectiu que els nens i nenes gaudeixin del seu temps de lleure d’una manera activa i divertida, aprenguin i experimentin amb activitats que normalment queden fora de les aules.

Creiem que aquests espais han de servir per reforçar els vincles de solidaritat, respecte i companyerisme entre nens i nenes, l’estima per l’esport, la cultura i la natura.

Als casals els infants gaudiran d’una sèrie d’activitats lúdiques amb uns objectius pedagògics. Aquests objectius els treballem a partir d’un centre d’interès i de les seves activitats i sortides. Totes les activitats estan adaptades als diferents grups d’edats dels infants amb uns objectius de treball específics per a cada grup.

ESTIU 2020

Aquest any és un any peculiar, i volem fer un casal que s’adapti a les necessitats de les famílies.

A causa del COVID aquest any el casal d’estiu s’ha vist forçat a modificar la seva organització, sent conscients de la nova situació que ens toca a viure i és, per això, que el casal l’enfocarem a diferents objectius, a part del treball del lleure que comporta un casal.

Aquests objectius es centraran en:

1. Concienciar als infants de la situació en què vivim i el que significarà la desescalada i els nous habits de seguretat i higiene que comportarà,

2. Incloure activitats arrengades al currículum de l’escola,

3. Treball emocional, per a ajustar la manca de relació social que s’ha donat a causa del confinament.

4. Conèixer l’entorn natural i gaudir dels espais oberts.

Estem dissenyant un casal que pugui incloure tot això i el lleure com el coneixem, a més poder d’oferir el casal tots els mesos de vacances escolars.

Com mesures mes destacades i dins els protocols que indica la generalitat: (font gencat)

  • Es treballarà en petits grups de convivència de 10 persones, encara que l’activitat tingui més participants. La ràtio serà d’un monitor/a cada 10 amb un mínim de 2.
  • Els espais s’hauran de delimitar per activitats i usos, i les entrades seran esglaonades.
  • S’assegurarà tant la neteja personal com dels espais. Airejaments i desinfeccions diàries.
  • Es farà seguiment sanitari diari de tots els participants. Per poder-hi participar no s’ha d’haver tingut símptomalogia de Covid19 ni el participant ni la seva família convivencial els darrers 14 dies. Els infants amb patologies prèvies hauran de tenir una valoració de salut per participar-hi.
  • Totes les activitats hauran de presentar el seu pla d’higiene i salut, que haurà de ser validat per joventut i tenir un responsable d’Higiene i Salut, que no podrà ser el director i responsable màxim de l’activitat.

CASALS PREVISTOS 2020

Aquí podreu trobar l’informació especifica de cada casal que organitzem.