Espereu ...

INSCRIPCIÓ ACOLLIDA MATINAL

Informació i inscripció relativa a l'acollida matinal de l'escola LANASPA

L’empresa Serveis Esportius Recresport us ofereix el servei d’acollida matinal.

El servei s’oferirà des del primer fins a l’últim dia del calendari escolar. L’ús del servei podrà ser periòdic o esporàdic. Per a qualsevol tipus de servei, serà obligatori entregar la fitxa d’inscripció emplenada correctament amb totes les dades. El càrrec dels rebuts es passaran entre l´1 i el 5 de cada mes per avançat.

Els esporàdics podran pagar en efectiu en el mateix moment.

Les baixes s´hauran de comunicar abans del dia 28 de cada mes.

PREUS DEL SERVEI

QUOTA MENSUAL

RESTA DE MESOS
DE 8.00 A 9:00
DE 8.30 A 9:00
1 DIA
7 €
4 €
2 DIES
14 €
8 €
3 DIES
22 €
12 €
4 DIES
27 €
16 €
5 DIES
32 €
20 €
PREUS ESPORÀDIC
3 €
2 €

  DADES DE L'ALUMNE

  TRIA UNA DE LES OPCIONS (al seleccionar mostrarà les opcions posibles)
  ESPORÀDICPERIÒDIC

  Ens cas d'us esporàdic, s'ha d'omplir el formulari per tindre les dades de l'alumne.

  TRIA LES OPCIONS DE L'ACOLLIDA PERIÒDICA

  MESOS
  SETEMBREOCTUBRENOVEMBREDESEMBREGENERFEBRERMARÇABRILMAIGJUNY
  HORARI
  7.30 a 9.008.00 a 9.008.30 a 9.00
  TRIA ELS DIES
  DILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRES

  TRIA LES OPCIONS DE L'ACOLLIDA PERIÒDICA

  MESOS
  SETEMBREOCTUBRENOVEMBREDESEMBREGENERFEBRERMARÇABRILMAIGJUNY
  HORARI
  8.00 a 9.008.30 a 9.00
  TRIA ELS DIES
  DILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRES

  TRIA LES OPCIONS DE L'ACOLLIDA PERIÒDICA

  MESOS
  SETEMBREOCTUBRENOVEMBREDESEMBREGENERFEBRERMARÇABRILMAIGJUNY
  HORARI
  8.30 a 9.00
  TRIA ELS DIES
  DILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRES

  TRIA LES OPCIONS DE L'ACOLLIDA PERIÒDICA

  MESOS
  SETEMBREOCTUBRENOVEMBREDESEMBREGENERFEBRERMARÇABRILMAIGJUNY
  HORARI
  7.30 a 8.307.30 a 9.008.00 a 8.308.00 a 9.008.30 a 9.0012.00 a 12.3014.30 a 15.0016.00 a 16.30
  TRIA ELS DIES
  DILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRES

  DADES MARE/PARE/TUTORA/TUTOR

  DADES FAMILIAR 1*

  DADES FAMILIAR 2

  DADES GENERALS

  DADES BANCARIES

  LA INSCRIPCIÓ NO SERÀ VÀLIDA SI NO ESTAN EMPLENADES TOTES LES DADES

  Jo com titular del compte abans especificat, autoritzo a l'empresa Serveis Esportius Recresport, S.L. a que efectui el cobrament dels rebuts corresponents en concepte d'acollida matinal. En cas de devolució del rebut, la família es farà càrrec de la comissió de devolució.
  A Terrassa, a
  Jo, com a tutor/a, mare o pare autoritzem al nostre fill/a, i referenciada a la part superior del formulari, a participar a l'acollida matinal que organitza Recresport. Confirmo que no té cap malaltia que la privi de fer-las. A més certifico que les dades anteriorment introduïdes son certes.La falsedat de les dades incloses a les tres pàgines d’aquesta sol·licitud, així com la no inclusió d’alguna informació rellevant que pugui afectar al bon funcionament de l’acollida matinal, pot comportar la invalidesa d’aquesta inscripció, especialment quan es tracti d’omissions relatives a necessitats educatives o sanitàries especials de l’infant inscrit.
  DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PROGRAMADES PER RECRESPORT
  Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat d’acollida, en la qual el/la menor participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.
  Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
  Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per el/la menor per als dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents.
  Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut el/la menor compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.
  Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, el/la menor compleix els requisits de salut següents:
  Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.
  Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:
  Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació en l’activitat

  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

  RESPONSABLE: SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L
  FINALITAT: Consentiment del interessat.
  DESTINATARIS: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
  DRETS: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació adicional.
  INFORMACIÓ ADICIONAL: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web: https://recresport.net/politica-privacitat/